Top Social

Türkiye basını Denizolgun'un vefatını neden görmezden geldi? Türk basını ve medyası kimin kontrolünde ve bu düşmanlığın sebebi ne? | Mehmet Fahri Sertkaya

süleymancılar, süleymanlılar, ahmet arif denizolgun, cenaze, vefat, irtihal, basın, medya, akpkk'nin gerçek yüzü, siyaset, mehmet fahri sertkaya, dinler arası diyalog, FETÖ,

NEDİR BU DÜŞMANLIK?

Nedir bu kin?


Bu cemaat size ne yaptı da, ülke içinde bile milyonlarca insanın müntesip olduğu, dünya genelinde on milyonlarca insanın müntesip olduğu, dünyanın bütün ülkelerinin liderlerinin anında ciddiyetle dikkate aldığı, halen çığ gibi katlanarak büyüyen, ülkenin ve dünyanın pek çok acı veren, felakete götüren sorununa temelden darbe vurarak çözüme götüren, ilmi, ihlası, mekarim-i ahlakı, samimiyeti, takvayı, insanlığa hizmeti öğreten bir cemaatin liderinin vefatını görmezden gelmek zorunda kaldınız?

Üstelik siyasi arenada da çok saygın bir isim olan, siyasi bağlantıları da son nefesine kadar çok kuvvetli olan, ülkenin meselelerinin çözümüne dair büyük gücü ve tesiri olan böyle bir liderin vefatını neden görmezden geldiniz?

Sizleri buna zorlayan sebep ne? Sizlerin safı neresi?

BOP'u önledi diye, Büyük İsrail Projesine mani oldu diye, Suriye yalanlarına hizmet etmedi diye, Siyonizm tarafından, İçimizdeki İsrail tarafından sahneye konulan yüzlerce hain planı bozdu diye, gerektiğinde, Siyonizm ve içimizdeki İsrail tarafından kurulan AKPKK ile kılıç kalkan oynamak pahasına bu memleketin felaketlere sürüklenmesine mani oldu ve bu memlekete ADAM yetiştirdi, gerçek müslümanlar yetiştirdi diye mi bu kininiz ve düşmanlığınız?

Diyanet üzerinden İslam'ın içinin boşaltılması projelerine, mezhepsizlik sapıklığına, Dinler arası diyalog dene dene, İslam'ın batıl dinler ile aynı konuma indirilmesi ve bu taktik ile misyonerlik tuzakları kurulması projesine, medeniyetler ittifakı dene dene misyonerlik yapılması projesine, domuz etinin, ibneliğin, zinanın, evlilerin zinasının serbest bırakılıp da halkın hızla manen, ruhen ve beden sağlığı olarak ifsad edilmesi projelerine destek vermedi diye mi bu körlüğünüz, görmezden gelişiniz?

Sizin "hoca efendi" çektiğiniz zamanlarda, şimdi FETÖ dediğiniz hain, misyoner teşkilatın asıl dibini oyan, gücünü kıran, tuzaklarını bozan kişidir bu görmezden geldiğiniz kişi...

Sizler gibilerin ne dünkü manşetlerine ve görüşlerine, sözlerine itibar edilir, ne bu günkülere... Bakalım görmezden geldiğiniz bu büyük dava ve hizmet adamının dibini büyük bir taktik ve ustalık ile oyduğu AKPKK, hak ettiği üzere yıkılıp gittiği gün, sorumluları vatana ihanetten zaten şu anda yapılmış olan ve sümen altı edilen onlarca şikayetten yargılandığı gün, sizler nasıl manşetler atacaksınız. Sonraki süreçte şu manşetleriniz, şu haberleriniz, şu görmezden geldikleriniz, kaç bin kere yüzünüze çarpılacak.

Sarsılmaz dağ gibi buradayız. Bu ümmete, bu millete, bu devlete, bu vatana kurulan her tuzağın karşısındayız. Kimseyi şakşaklamadık. Hiçbir meseleden samimiyetten ayrılarak karar almadık. Kimseden de saniye korkumuz olmadı.

Sizler gibilerin bizleri yok sayması, bizlere kin bilemesi, bizleri görmezden gelmesi, bizler için şereftir.

Mehmet Fahri Sertkaya


Dünyanın en büyük sünni müslüman cemaatinin idarecisi, ülkemizde ve dünyamızda sayıları yüz milyonlara varan müslümanı idare etmiş ve aynı zamanda ülkemizin en etkili siyasetçilerinden, en bilge kişilerinden ve kanaat önderlerinden birinin vefatını ana sayfada küçücük bir kutu içinde bile haber yapamayanların acısı nedir? Kinlerinin sebebi nedir?


İslamcı basın ve medya ile müslümanların arası iyice açılıyor. İşte yüz karası ilk sayfalar: