Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin kıymetli sözlerinden: Gerçek vatanseverlik nedir?

03:53 Mehmet Fahri Sertkaya 0 Comments

kıymetli sözleri, hikmetli sözleri, süleyman hilmi tunahan, vatanseverlik,


Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin kıymetli sözlerinden:

"Senden daha iyi hizmet edeceğine inandığın bir kardeşin varsa, makamını ona ver. İşte gerçek vatanseverlik budur."


"Mânevî harb cepheleri, manevî asker ve silâhtan hâli değildir. Cenâb-ı Hak düşmanları birbirine düşürür. Düşünmeyin, sadece vazifenizi bilin(hizmetinize devam edin). Sizler Allah'ın memuru, Peygamberin memuru, dinin memuru, kitabullahın memuru, füyuzât-ı ilâhiyeyi tevzî memurusunuz. Vazifeniz, batağa düşmüş olan Ümmet-i Muhammedi bataktan kurtarmak, gaye rızâı ilâhidir. Şu beş memuriyete mazhar bulunan kimse, razzâk-ı âlem olan Allahü Teâlâ'nın memuru olur da, rızık endişesiçeker mi? Devlet, memurunun maaşını verir de, Mevla memurunu mahrum eder mi? 'El-mücahid fi sebilillah, el-müştâk ilâ cemâlillah, hüve ünvanüküm' sizin hüviyetinizdir."