"Bu ümmet gerçek alimlerin yardımına muhtaç" | Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin hikmetli sözleri

06:38 Mehmet Fahri Sertkaya 0 Comments

ilim, ulema-i su, ahir zaman alimleri, süleyman hilmi tunahan, hikmetli sözleri, kıymetli sözleri,


"Keşke hazret-i Allah uykumuzu alsa da, geceleri de ilim okusak. Bu ümmet, hakiki ilim erbabının imdadına muntazır."
Süleyman Hilmi Tunahan (kuddise sirruhu)