Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri, 1957'de Kütahya hadisesi bahanesi ile tutuklu yargılanmış ve kendisine eziyet edilmişti.

04:02 Mehmet Fahri Sertkaya 0 Comments

siyonizm, sabetayistler, kütahya hadisesi, süleyman hilmi tunahan, masonluk,


"Duracak zamanımız yok!"

Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri, İslami ilimleri öğretip, İslam'ın yeryüzünden silinmesi amacını güden Siyonist ve Sabetayist ortak planlarına mani olduğu için, bu millete ve ümmete hizmet ettiği için, iktidarı hile, zulüm, yalan ve ihanet ile ele geçirmiş Sabetaycı gizli Yahudiler ve masonlar ve onların uluslar arası bağlantıda olduğu güç odakları tarafından tertiplenen, "1957 Kütahya Hâdisesi" olarak anılan ve tertip olduğu mahkemece de anlaşılıp beraatla neticelenen hâdisede, tutuklu yargılandığı sırada Kütahya hapishanesinde eziyet görmüştü. 

Tahliye edildikten sonra hizmetleri yerinde görmek için Manisa'ya gitmişti. Talebe üzgündü. O ise hapishane ıstıraplarını unutmuş, tebessüm ediyordu.. Herhalde bundan sonra ders okutmaz zannıyla biri:

- "Efendim, İstanbul'da gene derslere devam edecek misiniz?" diye sordu. Efendi Hazretleri:

- "Evet. Devam edeceğiz. Hem daha gayretli olacak. Duracak zamanımız yok!" buyurdular.

Aynı seyahatinde İzmir'e teşriflerini işiten belde eşrafından bâzıları geçmiş olsuna gelmişlerdi. İçlerinde o günün Ağır Ceza Reisi Abdullah Efendi, eşraftan Hacı Nuri Sevil ve bazı avukatlar da vardı. Üzüntülerini beyan ederek:

- "Efendi Hazretleri, rahatsızlığınız da var. Bir müddet istirahat etseniz.." dediler. Gülümsedi ve:

- "Yolculukta bâzen lastik patlar. Bizim de lastiği patlattılar. Tamir ettik.. Dinlendik.. Okutamadığımız zamanları da telâfî etmek için bundan sonra daha çok okutacağız ve hizmetimize hız vereceğiz." buyurdular.